סקר יציבות עצים וענפים

על פי דרישת משרד החינוך רשימה מנחה לעריכת מבדק מוסדות חינוך, יש לבצע מדי שנה בדיקת יציבות עצים
וענפים במתחם המוסד החינוכי ובצמוד לגדרות המוסד על ידי אגרונום. הסקר מתבצע על מנת לנהל ולהפחית
את הסיכונים העלולים להיגרם עקב עצים וצמחים הנמצאים במתחם. מומחה העצים-הסוקר מנפיק בסיום ביצוע
הסקר דו"ח הכולל בתוכו: סימון העץ במקום הימצאו על ידי מספר, מתן המלצה לביצוע במידת הצורך, מתן
קדימות לביצוע העבודה, וכן תצלום של העץ וסביבתו.

המושג יציבות עצים מתייחס לבדיקות המתבצעות בשטחי מוסדות החינוך השונים כמדי שנה, בהתאם להנחיות
משרד החינוך, להבטחת התנאים הבטיחותיים. בדיקות אלה כוללות סקרי עצים וצמחים הנמצאים בתוך שטחי
המתקנים החינוכיים ובצמוד לגדרות המקיפים אותם.

להתייעצות השאירו פרטים

מה כולל סקר יציבות העצים?
בדיקות להערכת יציבות עצים מספקות מספר ממצאים:
זיהוי עצים ותכונותיהם.
מיפוי סביבת העצים והצמחיה המקיפה אותם
הערכת היציבות המבנית של שורשי העץ וענפיו
הכוונה לגובה מקסימלי יציב של העץ והענפים
הערכת השפעות הרוח והעומס על יציבות העץ והענפים
המלצות להגנה על עצים לשימור שנחשבו בעבר כלא בטוחים
המלצות על כריתת עצים או ענפים המהווים סיכון מידי

מהו מועד ביצוע סקרי יציבות עצים?
את סקר יציבות העצים מבצעים כמדי שנה במוסדות החינוך השונים. בדרך כלל, הבדיקות מבוצעות בחודשים
בהם תלמידי הגנים ובתי הספר השונים נמצאים בחופשה השנתית המתקיימת בכל שנה בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט.

מהי החשיבות של סקר יציבות העצים?
בכל מוסד חינוכי, בגנים ובבתי הספר השונים, גדלים עצים וצמחייה המקיפה אותם. אלה הם חלק מהנוף הטבעי
וכן הם משמשים לשיפור איכות הסביבה או לנוי. אולם לעיתים, עצים וצמחים יכולים להוות מקור למפגעים שונים,
בעיקר בעתסערה, כאשר רוחות או נזקי מזג אוויר מאיימים על יציבותם של העצים. סקרי עצים מבוצעים כפעולת
מניעה של אותם מצבי סיכון, העלולים לסכן באופן ממשי את הנמצאים בסביבתם.

מי מבצע סקר יציבות עצים?
את בדיקות יציבות העצים והענפים בדרך כלל מבצע מומחה העצים-הסוקר המתמחה בסקרי עצים. הסוקר
משתמש בכלים המתקדמים ביותר הקיימים בתחום, בכדי לספק הערכות מדויקות למיפוי כלל העצים והצמחיה
בשטח נתון וליציבות העצים והענפים.

מהן הפעולות הנעשות בתום סקר יציבות העצים?
בסיום סקר העצים מופק דוח המסכם את מיקומם של כלל העצים והצמחיה בשטח הנבדק וכן את רמת הסיכון או
התקינות העולים מהבדיקה. הדוח כולל בתוכו צילומים, המלצות לשיפור הבטיחות בשטח האמור, רמת דחיפות
ביצוע העבודה והשינויים הנדרשים.

ישנם שלושה נושאים עיקריים אשר שמומחה העצים-הסוקר מתייחס בבואו לבצע את הסקר :

זיהוי העץ ותכונותיו
חלק חשוב בביצוע סקר עצים הוא זיהוי העץ ותכונותיו. ישנם עצים רגישים למחלות ומזיקים מסוימים המחלישים
את שלד העץ. ישנם עצים הנוטים לנפילת ענפים כבדים באופן פתאומי. עצים אשר נוטים להתהפך מהשורש. אילו
עבודות גיזום קודמות נעשו. ועוד תכונות רבות. כל אלו משפיעות השפעה מכרעת על עבודת המומחה עצים -יערן
.עירוני אשר מעריך את כלל הסיכונים הנובעים מהעצים במוסד החינוכי

סביבת העץ
לבד מתכונות כל עץ, אנו בוחנים את סביבתו. האם העץ מושקה, אולי נעשות עבודות חפירה בקרבתו. האם יש לו
מקום להתפתחות בריאה של מערכת השורשים ונוף העץ. ועוד היבטים סביבתיים נוספים. כל אלו חלק ממכלול
.הנתונים שמומחה העצים-הסוקר מתחשב בהם בביצוע סקר הסיכונים

מיקום העץ
? נושא בעל דגש גדול מאוד היכן העץ נטוע? האם בכניסה לשער בית הספר? או בחניית האופניים של התלמידים
אולי מאחורי אולם הספורט? כל אלו שיקולים משמעותיים שמומחה העצים-הסוקר מעריך את הסיכונים הנובעים
.מהעצים במוסד החינוכי

עצים מסוכנים
מתן שירותי חוות דעת מומחה עצים-
זיהוי והערכת סיכונים-
מתן המלצות לטיפול ושירותי גיזום-

אנו מבצעים הערכת סיכונים בעצים על ידי סוקר מומחה עצים-יערן עירוני
מוסמך על פי נוהל הערכת סיכונים, וכן מידע וניסיון מצטברים תוך שימת
דגש על מתן הערכה פרטנית לכל עץ ועץ וסביבתו.
לאחר ביצוע הסקר ישלח דוח מסודר הכולל את תמונת העץ, דחיפות
הטיפול בעץ, בנוסף נבדק מצב בריאות העץ, יבחן הצורך בביצוע כריתה ,
האם יש צורך בטיפול מיידי או טיפול שוטף במהלך השנה. בנוסף יינתנו
המלצות לטיפול וגיזום. חשוב להדגיש כי אנו מחזיקים בתעודת ביטוח
אחריות מקצועית בתוקף.

נזקי סערה-
עץ דקל שקרס

להמשך הודעת ווטסאפ מלאו פרטים!

לקבלת ייעוץ צרו קשר