קנסות על כריתת עצים

כרתתם או עקרתם עץ ללא אישור? שלמו עד 20,000 ₪ קנס
מי שיבחר בכל זאת להתעלם מקביעת המחוקק מסתכן בקבלת קנס כבד. למען ההתרשמות להלן
מחירון הקנסות העדכני:
כריתת עץ ללא היתר: 7500 ₪. אם העבירה מתבצעת על ידי תאגיד עולה הקנס ל – 15,000 ₪. כלומר
כפול. הקנס על עקירת או שריפת עץ תעמוד כבר על 10,000 ₪ לאדם יחיד, ו – 20 אלף ₪ לתאגיד.
העברת עץ גם היא דורשת היתר. העברת עץ (גם אם זה נעשה בחצר ביתכם הפרטי!) ללא היתר
תגרור קנס של 1000 ₪ ליחיד או 2000 ₪ לתאגיד. זכרו כל הקנסות המפורטים לעיל הינם פר עץ!
על מנת לקבל היתר לכריתת עץ יש לנמק בכתב את סוג העץ, מספר העצים הנדרשים לכריתה, סיבת
הכריתה, כגון עץ חולה ומנוון, סכנה בריאותית, סכנה בטיחותית, פיתוח ובניה ועוד. כמו כן, יש גם להציג
אישור בעלות על הקרקע (או לחלופין אישור חכירה). באם מדובר על בית משתוף יש להציג חתימות
של 75% מהדיירים בבניין. כאשר מדובר בשוכר יש להציג אישור מבעל הנכס שאינו מתנגד למעשה
הכריתה.

במקרים מסוימים, כגון מסיבות של בטיחות, יכול צד שלישי, כגון שכן במגרש סמוך, לבקש רישיון
כריתה באמצעות נימוק הבקשה והוכחת סכנות ממשיות כדוגמא.

לצד כל אלה תזדקקו גם לשלם אגרה, וכמו כן להציג מסמכים מנמקים אחרים רלוונטיים כגון אישורים
רפואיים (כאשר מדובר על נושא בריאותי כגון אלרגיות למשל) וכן גם סקר עצים וחוות דעת של סוקר
עצים מוסמך.

להמשך הודעת ווטסאפ מלאו פרטים!

לקבלת ייעוץ צרו קשר