שמאות חקלאית

נזקים חקלאיים יכולים להיגרם בעקבות ריסוס ורחף חומרי הדברה הצפות מי ביוב והצפות מים חריגות.שריפות,
פגעי מזג האוויר,מזיקים,או גרימת נזק בכוונת זדון לשטחים חקלאיים.אלה הם רק חלק מההתמודדויות של
החקלאים והמגדלים במדינת ישראל,על מנת לקבל פיצוי עבור הנזק יש לקבל חוות דעת מומחה של שמאי
חקלאות שתפקידו לעזור לחקלאים לשמור על זכויותיהם, מול הגורמים הממשלתיים כגון רשויות מקומיות,תאגידי
מים ,אגודות חקלאיות,מקורות, וכן מול חברות ביטוח ועסקים פרטיים.ההתמחות של השמאי החקלאי כוללת
היכרות מעמיקה עם סוגי המשקים השונים כגון משק פרטי,משק משותף וכן היכרות מעמיקה עם מגוון גידולים
חקלאיים, ציוד חקלאי, מחירי תוצרת, פוליסות ביטוח ייחודיות לענף החקלאות, וכן עם האנשים הפועלים בענף
החקלאות.

חקלאות השטח הינה ענף ייצור מזון, שלא בתנאי מפעל או מעבדה. בהיות הגידולים מטופחים בשטחים פתוחים
ומבני צמיחה, הנם חשופים לפגעים רבים כגון: מזג אוויר, מזיקים, מחלות, פגיעות פיזיות ומכאניות, פגיעות בזדון,
רחף ריסוסים, טעויות באספקת שתילים, בצורת, טיפולים אגרו-טכניים שגויים. במקרה של אירוע מהמפורטים
לעיל חובה להיעזר בשמאי חקלאי. שמאי חקלאי נעזר במהלך עבודתו במומחים , מתחום החקלאות, בכלכלנים
במהנדסים ובעורכי דין המתמחים בתחום.

להתייעצות השאירו פרטים

מקרים נוספים שכדאי לפנות לשמאי חקלאות?
‏1 . הפקעת קרקעות – במקרה של הפקעת קרקע, או ביצוע תשתיות בתחום השטחים של החקלאי, רצוי מאוד
להיעזר בשמאי, במטרה בשוויון כוחות מול הרשות, יש להיעזר בשמאי חקלאי דומה להציע דו" מטעמכם מול
הכנסת הרלוונטיות.
צריך נזק חקלאי כמו נזק כמו ממזג אוויר, נזקי עיתות מלחמה, נזקי תשתיות לקרקעות .2
3. נזקי מערכות השקיה וצנרת, נזקי ריסוס ועוד, יש לפנות מהר ככל האפשר לשמאי חקלאי על מנת לתעד את
הנזקים והערכתם על ידי שמאי פרטי חשבונית להצטייד מראש בחוות דעת מטעמכם בפני שמאי/נציג הגוף
המבטח, השמאות החקלאית נועדה על מנת להעריך גידולים חקלאיים, מחוברים חקלאיים, נזקים לגידולי
חקלאות, למבנה חקלאי, להכתרת נזק עתידי, תוספת נוספת, וצמצום הנזק.

קיימים מספר סוגי פגיעות אפשריים למשל:
נזק ישיר לגידול החקלאי- .
פחיתה ביבול החקלאי כלומר הנזק גרם להפחתה בכמות היבול קולולים ליב נורמטיביים וביחס ליכולות הייצור-
הפרטיות של המגדל הספציפי.
פחיתה באיכות התוצרת החקלאית כאשר ביטוי לכך הוא מפחית מהאיכות הממוצעת והנורמטיבית ביחס לגידול-
ולזן.
נזק עתידי המתבטא בהשפעה על הגידול לשנה או לשנים הבאות- .
הצעות נוספות הבאות לידי ביטוי בעבודה נוספת ובסלה על החקלאי בעקבות הנזק- .
בכל מקרה של נזק חובת החקלאי לבצע פעולות על מנת להשתדל לצמצם את הנזק עד כמה אפשר- .

תמונות מהשטח

הפעולות שאותן יבצע השמאי בעת ביצוע הערכת הנזק?

בדיקת השטח
בשלב ראשון, השמאי יבדוק את השטח הפגוע. הוא יבדוק את מיקום השטח וסביבתו, את סוג הגידול, את הזן, מועד
השתילה או הזריעה, גודל השטח וצורתו, כיוון השורות, ראש מערכת ההשקיה, סוג ההשקיה, סוג המים (שפירים או
קולחין), מועד הקטיף או האיסוף המתוכנן, מרווחי הנטיעה במידה ומדובר במטעים, או מרווחי הערוגות במידה
ומדובר בירקות או גידולי שדה, יעד השיווק, היסטוריה של הגידולים וכמובן ידאג לצילום ותיעוד השטח.

אומדן והערכת הנזק
הבסיס להערכת הנזק הוא כמות היבול, המחיר לטון, הוצאות נחסכות ומהם הממוצעים המקובלים, לעומת תוצאות
יספור עצים,או ערוגות, לאחר מכן, הוא GPS בפועל של המגדל.השמאי ימדוד את גודל השטח הניזוק באמצעות
יעריך את כמות היבול באמצעות ספירות מדגמיות של הפירות או הירקות וכן ביצוע שקילות פרי וירק
מדגמיות.וחשוב מכל צילום ותיעוד השטח רצוי ככל האפשר סמוך למועד אירוע הנזק, ועל פי הצורך ייעזר בבדיקות
מעבדה ובמומחים נוספים.

מועד הנזק
השמאי יבדוק מהו מועד הנזק ביחס לשלבי הגידול. המועד משפיע על חישוב גובה ההכנסות וכן על סכום ההוצאות
הנחסכות שיש לנכות. לדוגמה: האם מועד הנזק בשלב הזריעה? השתילה? הנטיעה? השתילה? הטיפול עד לאסיף
או לקטיף? באסיף עצמו או בקטיף עצמו? בפרחים למשל, מועד האירוע משפיע מאוד ביחס לחגים.

אז איך מתקדמים מכאן?…

לאחר השלמת חוות הדעת ומסירתה למזמין, קיימות כמה אפשרויות :
א. חוות הדעת מועברת לעורך דין אשר פונה לגוף שגרם לנזק לקבלת הפיצוי, או שמגיש תביעה לבית
המשפט, הכל בהתאם לסוג ההתנהלות וסוג ההליך.
ב. קיים הליך של משא ומתן מול הגוף הפוגע, מתנהל דיון מקצועי בין שמאי אחד
.במטרה להגיע להסכמה. אם לא מגיעים להסכמה, פונים לערכאות
ג. אם חוות הדעת הוכנה עבור הגוף המשלם, פונה גוף לניזוק ומציעה לו את הפיצוי, שהערך ע”י השמאי מטעמו
ושוב גם כאן מנסים להגיע להסכמות.
ד. תיק שמגיע לערכאות, מביא בהמשכו לחקירת השמאי על דוכן העדים – כעד מומחה, או שבית המשפט ממנה
שמאי שלישי מטעמו הרבים, גורמים שונים למחלוקת או בתי משפט, שירות לאיגוד השמאים ומבקשים שהאיגורד
ימנה להם שמאי לא ראלי בהסכמה ופסוק בסוגיה שבחלוקת.
ה. שמאי חקלאי ובית המשפט פעמים רבות נעזר בית המשפט בשירותיו של שמאי חקלאי מומחה.
כאשר תוגש, למשל, תביעה בגין הפקעת קרקעות חקלאיות, או תביעת פיצויים מחברות הביטוח, יפנה בית המשפט
ויבקש את חוות דעת מקצועית של שמאי חקלאי מוסמך.עדותו של השמאי קבילה בבית המשפט ונחשב מומחה
כעדות.לעיתים, את השמאי החקלאי מבית המשפט ולעתים שמיים. חקלאי יבוא כעד מומחה מטעם גורמים פרטים
אשר נזקקים לסעד ולסיוע מבית משפט.

Play Video

הצפת מי ביוב
במטע נקטרינה

להמשך הודעת ווטסאפ מלאו פרטים!

לקבלת ייעוץ צרו קשר