סקר עצים לתב"ע והיתרי בנייה

עם כניסתו לתוקף של תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה בשנת 2009. נדרש לבצע סקר עצים להיתר בניה על ידי

מומחה עצים/סוקר, לכל העצים הבוגרים אשר נמצאים בקווי תכנית בניה ועד 5 מטר מקווי התכנית,לשם בחינתו והכנת חוות דעת תכנונית ו/או קבלת החלטה למתן היתרי בניה הכרוכים ברישיונות לכריתת/העתקת/ שימור עצים. הסקר מתבצע על פי נוהל של פקיד היערות. ביצוע הסקר כולל בתוכו מספר מאפיינים:

להתייעצות השאירו פרטים

סקר עצים לתב"ע והיתרי בנייה

ערך חליפי
מושג זה מתאר מספר מדדים לקביעת הערך החלופי של עץ שנכרת
המדדים להלן מסתכמים לשווי כספי ייחודי לכל עץ. כאשר מתייחסים לשאלה מה מעמד העצים כחלק מתכנית הבניה, אנו למעשה מייעדים כל עץ לאחד משלושה אפשרויות. שימור, העתקה, או כריתה. במידה ואנו מעוניינים לכרות את העץ, כחלק ממתן רישיון כריתה של פקיד היערות, נצטרך למעשה להחזיר את שוויו של העץ. כחלק מפיתוח השטח לאחר הבניה מומר שווי העצים שנטעו בשווי כולל של העץ שנאלצו לכרות, כך שלמעשה אנו
משמרים את ערך העץ.

ערך מין העץ
ערך העץ נקבע על פי תרומת המין, נדירותו, חשיבותו, ועוד. המספר אותו מקבל ערך מין העץ נכלל בחישוב הכספי
שניתן לכל עץ במסגרת ערך חליפי.

מצב בריאותי
מצבו הבריאותי של העץ, גם כן מהווה את אחד הערכי על פיו נקבע ערכו הכספי של העץ. את הניקוד קובע הסוקר על סמך בדיקה ויזואלית חיצונית ועל פי מאפייני איכות שונים הניקוד אשר מתקבל הינו חלק מהנוסחה להערכת
מצבו הבריאותי של העץ ומאפשר הערכה לגבי מצבו ותוחלת חייו של העץ.

מקום העץ
מקום נטיעתו של העץ ביחס לשטחי ציבור מהווה גם כן מאפיין לקביעת שווי העץ. עץ אשר נמצא בתחום ישוב, עיר
או עצים במרחב הפתוח, כגון, יערות, צידי דרכים, וכו.'
כאשר ככל שאנו מתקרבים למרחב הציבורי ערכיות העץ הינה גבוהה יותר משום שהציבור מפיק תועלת רבה
יותר ממנו.

חופת העץ
חופת העץ נקבעת על פי הקוטר המרבי של חופת העץ. משום שחלק ניכר מתרומת העץ למרחב ולסביבה הינו נוף
העץ, ככל שקוטר חופת העץ, ומכאן גם נוף העץ גדולים יותר העץ יקבל ערכיות גבוהה יותר.

אזור שורשים מוגן
עבודות בנייה ופיתוח, יכולות להיות הרסניות לעצים, אם על ידי פגיעה מכנית בעץ, בגזע העץ, או בשורשים. או על ידי פגיעה כגון הידוק הקרקע ועוד. מאחר שאנו מעוניינים למנוע פגיעה בעצים הקיימים בשטח במהלך העבודות, נקבע תחום אזור שורשים מוגן. תחום זה נקבע כפועל יוצא של היטל נוף העץ או לחלופין של קוטר הגזע, זהו האזור שצריך להיות מתוחם למניעת מעבר כלים, ריכוז פסולת, ועבודות בניה ופיתוח. וכל עבודה בתחום אזור השורשים
נדרשת להיתר מפקיד היערות.

להמשך הודעת ווטסאפ מלאו פרטים!

לקבלת ייעוץ צרו קשר